Przedmiotem opracowań jest działalność wynalazcza i produkcyjna zastrzeżonych wzorów własnych co reguluje prawo własności przemysłowej  w RP i w EU oraz w wybranych krajach na świecie . W zakres działalności wynalazczej wchodzi opracowanie i testowanie prototypów oraz przygotowanie wniosków patentowych do złożenia w urzędzie patentowym celem uzyskania ochrony patentowej na drodze decyzji danego urzędu.  Zakres zainteresowania obejmuje tematyka Eco architektury oraz projektowania przemysłowego w formie designu użytkowego.

The subject of activity  is the inventive and production activity of proprietary designs, which is regulated by industrial property law in Poland and in the EU and in selected countries around the world. The scope of the inventive activity includes the development and testing of prototypes and the preparation of patent applications to be submitted to the patent office in order to obtain patent protection by decision of a given office.  The scope of the interest includes the subject of Eco architecture and industrial design in the form of functional design. 

Przewiń do góry